Avlopp

Vi har det mesta du kan behöva kring ditt avlopp, slamavskiljare infiltrationer markbäddar och brunnar för fördelning, pumpning och uppsamling.

tran%25C3%25A5sbrunn_edited_edited.jpg

En trekammarbrunn är en slamavskiljare vars tre kammare avskiljer slammet innan det leds vidare till exempelvis en infiltrationsanläggning.

Tranås Cementvarufabrik har lång erfarenhet av att tillverka och leverera trekammarbrunnar i stålfiberbetong. Den berömda Tranåsbrunnen är tack vare sin livslängd i kombination med hög funktionalitet och monteringsvänlighet fortfarande ett populärt och tryggt val.

Fördelar med Tranåsbrunnen:

  • Låg bygghöjd

  • Lätt att montera

  • Låg vikt 

  • God totalekonomi

  • Perfekt insyn vid inspektion/slamtömning

  • Tålig vid tömning

Tranåsbrunnen är P-märkt och godkänd av SITAC. Den är dessutom givetvis CE-märkt och certifierad i enlighet med EN 12566-1.

Lätthanterad slamavskiljare med en våtvolym på 2200 liter. Inbyggd fördelningsbrunn. Stigarbrunn/Fördelningsbrunn dim 500 höjd 800 mm
Testad av Swedcert.

Vi har allt du behöver kring ditt avloppsprojekt, rör brunnar osv.

pedrollo.jpg